header foto
 
De Club

CLUB VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Nieuws afbeelding 1-9-2023
NHC de IJssel wil een sociaal veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen en waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Met bijna 400 jeugdleden zijn er dagelijks veel activiteiten op ons complex, waarbij onze vrijwilligers en beroepskrachten zich inzetten om onze mini’s en jeugd te begeleiden. Goede begeleiding is een van de voorwaarden voor
een veilig sportklimaat.

Vertrouwenspersoon
Voor de hele club is het belangrijk om gewenst gedrag binnen en buiten de lijnen bespreekbaar te maken. Daarnaast is er ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon, Carolien van Wersch, bij wie kan worden aangeklopt. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via [email protected].

De verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’) voor trainers, coaches en/of managers is hierop een aanvulling. Dit beleid wordt actief ondersteund door de KNHB en NOC*NSF. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches en/of managers. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een (andere)
sportvereniging kunnen uitoefenen.

We beseffen ons terdege dat een VOG geen waterdichte maatregel is. De VOG is slechts een van de middelen en zeker geen doel op zich. Het past wel in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen en helpt ons in onze doelstelling een sociaal veilige vereniging te zijn voor al onze leden.

Actief als coach, trainer en/of manager?
Ben jij actief met trainen, coachen en/of managen van een jeugdteam en ben je ouder dan 18 jaar? Dan is het verplicht om een VOG te overleggen.

Wat is een VOG?
Er worden verschillende vormen van VOG uitgegeven. Op HC de IJssel spreken we specifiek over een VOG die hoort bij het uitoefenen van een functie bij een sportvereniging, in het bijzonder het trainen, coachen en/of begeleiden van jeugdteams. Formeel heet dit dat er geen bezwaar is om ‘belast te zijn met de zorg voor minderjarigen’. Een VOG is drie jaar geldig.

Aanvraag VOG
Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de sport. De aanvraag voor een VOG wordt gestart door HC de IJssel en verloopt elektronisch. De actieve vrijwilligers, die een VOG moet kunnen overleggen zullen binnenkort een e-mail ontvangen van minjus.nl met een link naar de VOG aanvraag. Let op: deze link is 30 dagen geldig. Door de link aan te klikken kun je de VOG-aanvraag voltooien. De VOG ontvang je vervolgens per post. We willen je
vragen om een pdf of jpg van de VOG te sturen naar: [email protected]. Mocht je vragen hebben dan kun je deze ook richten aan dit e-mailadres.

Groet,

Gijs Haasnoot
Winni Boetje
Marieke Geise

Sponsoren