Aankondiging Algemene Leden Vergadering(28-10 20:00 uur)

10-9-2019  | Aankondiging van Algemene Leden Vergadering

Op maandag 28 oktober vindt de Algemene Leden Vergadering van NHC de IJssel 
plaats. 

Zet deze datum vast in je agenda en houd de kalender en lisa en in de gaten. 
Daar verschijnt nog nadere informatie en de agenda voor de vergadering. 
Wil je graag een agendapunt voor de ALV aandragen, geef dit dan vóór 21 oktober 
schriftelijk door aan de secretaris ([email protected]).

Hartelijke groet,

Het bestuur