Corona

Start trainingen jeugd (11 mei) en senioren (18 mei)

Vanaf komende maandag (11 mei) gaan alle trainingen voor de A t/m C jeugd weer van start ! Voor de week van 11 mei geldt een aangepast trainingsschema. Vanaf 18 mei kunnen alle senioren weer gaan trainen. Graag aandacht voor de aangepaste trainingsschema’s.

Trainingen kunnen alleen doorgaan, indien er twee coördinatoren aanwezig zijn. De coördinatoren ondersteunen de naleving van het Coronaprotocol en zien toe op de naleving hiervan. Nadere communicatie hierover volgt via je team.

De club is alleen toegankelijk voor de leden die op dat moment training hebben. Leden worden verzocht om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club te komen. Na de training moeten iedereen zo snel mogelijk het terrein weer verlaten.

Hier is het training schema voor de komende weken (per 18 mei)

Hier vind je het schema voor de  corona coördinatoren. Ieder team dient twee coördinatoren te leveren in het afgesproken tijdslot. Dit wordt ook aangepast richting senioren.

Hier vind je het instructie formulier voor onze Corona coördinatoren.Corona maatregelen NHC de IJssel 
 
Om te zorgen dat we op een verantwoorde manier de trainingen kunnen laten plaatsvinden, doen wij een dringende oproep aan iedereen om zich te houden aan de onderstaande regels. Indien de regels niet worden nageleefd zijn wij genoodzaakt om alsnog de trainingen te staken. Deze regels gelden vanaf 11 mei a.s. tot nader order. 
 
Trainen op deze wijze is nieuw voor de jeugdleden, de ouders, de trainers maar ook het bestuur. Daarom willen we je er graag op wijzen dat de getroffen maatregelen continu door ons worden geëvalueerd en aangepast waar nodig. Dit betekent dus ook dat wijzigingen in de trainingsschema’s of omgangsregels op het complex kunnen voorkomen. We hopen hierbij op je begrip. Uiteraard houden we de leden en overige betrokkenen hiervan op de hoogte. 
 
Wat we van jullie als ouders/trainers/leden verwachten: Ø Ouders en/of evt. andere begeleiders mogen het terrein niet betreden. Kinderen dienen afgezet te worden op de parkeerplaats. Bij voorkeur voor de ingang van de Jeu de Boules vereniging. Hier kan makkelijker gekeerd worden. 
 
 • Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletbezoek en het pakken van trainingsmaterialen door trainers. In totaal zijn er maximaal twee personen tegelijk in het clubhuis. Iedereen dient zich te houden aan de looproute: de hoofdingang (naast de buitenkraan) is de ingang, en de zijingang (bij het materiaalhok) is de uitgang.  
 • Vanaf 28 april zijn de jeugdteams tot en met 12 jaar gestart. Vanaf 11 mei starten de trainingen voor leden tot met 18 jaar. Vanaf 18 mei mogen de senioren het veld op. Tot de datum mogen deze leden niet het terrein op.  
 • Trainingen (13 jaar en ouder) worden gefaciliteerd met in achtneming van de 1,5 meter, hiertoe wordt er gefocust op conditionele en techniek trainingen. Vanuit de vereniging worden alle trainers (de eerste weken) voorzien van voorbeeldtrainingen per leeftijdscategorie, waarbij de oefeningen erop gericht zijn de 1,5 meter afstand te behouden. Bij de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar is deze 1,5 meter inachtneming niet nodig. 
 • Omdat deze leeftijdscategorie vaker zelf op de fiets zal komen, maken wij gebruik van het afgesloten parkeerterrein om extra ruimte te creëren om afstand te behouden bij het vertrekken en arriveren op de vereniging. 
 •  Looproutes in de buitenruimte zouden juist moeilijkheden veroorzaken omdat er looproutes moeten zijn naar de verschillende velden. Op alle wandelpaden is er voldoende ruimte om elkaar op 1,5 meter te passeren. 
 • Alle trainers vanaf 13 jaar dienen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en de kinderen. 
 • De leden kunnen zich niet omkleden en/of douchen en worden verzocht na de training het terrein spoedig te verlaten. 
 • Trainers raken alleen het trainingsmateriaal aan. Kinderen raken geen materiaal aan en dus ook de ballen alleen aan met stick. 
 •  Leden drinken alleen uit hun eigen bidon met water. 
 •  In overleg met het schoonmaakbedrijf zal er een ontsmetstation worden geleverd, zodat kinderen, trainers & coördinatoren hun handen na het wassen ook kunnen desinfecteren. 
 • Hebben leden of trainers verkoudheids- of andere corona-gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en ziek uit. Benauwd en/of koorts? Dan moet iedereen in huis thuisblijven. 
 • Wanneer leden zich er niet prettig bij voelen dat de kinderen gaan trainen, is dat uiteraard geen probleem. Wel vragen wij om dit zo snel mogelijk aan te geven bij de desbetreffende commissie. 

Sport protocollen
In de bijlage hieronder vind je alle protocollen die het NOC NSF heeft voor het handhaven van de corona maatregelen