Corona

Hockeyen en het coronavirus

Corona update-14 Oktober 2020 

Beste leden,

Gisterenavond hebben we geluisterd naar de nieuwe, aangescherpte richtlijnen van het kabinet. Vanaf vanavond 22:00 uur gaan de aanvullende maatregelen van kracht die ook invloed zullen hebben op de hockeysport. Tijdens de persconferentie kondigde het kabinet aan dat sporten alleen nog beperkt mogelijk zal zijn:

•Competities worden voor alle teams voorlopig stilgelegd.
•Nog steeds geen publiek toegestaan (ook niet bij trainingen).
•Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
•Voor kinderen tot 18 jaar is het sporten in teamverband toegestaan en kunnen we gelukkig blijven trainen met de jeugd. Ook mogen er onderlinge wedstrijden worden gespeeld (dus alleen tegen teams van de eigen club).
•Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
•Zie bericht van de KNHB

De definitieve vertaling van deze richtlijnen zal nog door de KNHB en NOC NSF worden gemaakt voor alle hockeyclubs, net als alle vorige keren dat er nieuwe richtlijnen waren. Dit kan betekenen dat er eventueel nog aanscherpingen of ophelderingen komen. 

Ondertussen blijven we een beroep doen op alle (jeugd)leden en hun ouders in het naleven van alle regels. Tenslotte vragen we nog even jullie geduld en begrip. Wij doen ons best om iedereen snel te informeren als er wijzigingen zijn.

Wintercompetitie

Onlangs hebben we alle leden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen m.b.t. hockey in de winter. Nog even de belangrijkste punten op een rijtje:

•De IJssel heeft besloten om met de jongste jeugd en de jeugdgeenzaalhockey te spelen. De redenen hiervoor zijn onder andere dat de competitie door de coronamaatregelen op diverse punten anders zal zijn.
Denk aan maximaal aantal personen in een accommodatie, teams op elkaar wachten, geen ouders in de zaal, financiële consequentie als alles na een week wordt stilgezet etc.
•Alle jongste jeugd en jeugdteams worden ingeschreven voor de midwintercompetitie(we gaan er nu vanuit dat deze toch nog plaats gaat vinden). Dit besluit is genomen op basis van de input van de TC, de omliggende clubs en de uitkomst van de survey (88% was vóór, ongeveer 300 mensen hebben er gestemd). Indien een team zich om moverende redenen terug wenst te trekken, dan dient het team zich te melden bij Sjors ([email protected] of 06-53260901).
•Wanneer de wedstrijden worden ingepland hangt af van hoe de bond om gaat met de competitiewedstrijden die nu gemist worden. En uiteraard of er überhaupt nog wedstrijden buiten gespeeld mogen worden.Zodra daar meer bekend over is, zullen we jullie verder informeren en zien we uit naar een leuke en sportieve hockeywinter.
•Voor de senioren hanteren we hetzelfde beleid als voorgaande jaren, namelijk dat elk individueel team zelf de keuze kan maken voor zaal en/of midwintercompetitie. Het financiële risico voor wel/niet meedoen ligt bij de seniorenteams zelf.

Betaling contributie

In de maand september hebben jullie de factuur contributie seizoen 2020/2021 ontvangen. Voor de jeugd was dit inclusief de zaaltoeslag. Wij hebben gezien dat het merendeel van de leden de contributie inmiddels betaald heeft. Bedankt hiervoor.
Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de zaalcompetitie en het geboden alternatief in de vorm van de midwintercompetitiehebben we op dit moment besloten de gefactureerde zaaltoeslag in stand te houden. De midwinter competitie brengt namelijk ook kosten (veldverlichting, trainers en schoonmaak) met zich mee. In april 2021 zullen wij naar aanleiding van het verdere verloop van het winterseizoen een financiële analyse uitvoeren om de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het winterseizoen vast te stellen. Op basis daarvan kunnen we mogelijkeen (gedeeltelijke) restitutie van de zaalcontributie doorvoeren. Ons verzoek aan de leden nu is dan ook om de factuur contributie seizoen 2020/2021 volledig te voldoen.

Blijf gezond!

Sportieve groet,

Het bestuur

INSTRUCTIE SCHEIDSRECHTERS
met betrekking tot voorkoming verspreiding coronavirus (versie 21 augustus 2020) 

Vooraf aan de wedstrijd

• De KNHB adviseert dringend om de overheidsrichtlijnen rondom het coronavirus op te volgen. Blijf dus thuis bij klachten en meld je tijdig af bij de betrokken aanwijzer; 
• Ben je positief getest op het coronavirus of word je verplicht gesteld in quarantaine te gaan, volg dit dan op en meld je af bij de aanwijzer; 

Aankomst op het sportcomplex 

• Kleed je thuis om. Kleedkamers op clubs zijn vaak te klein om veilig afstand te behouden tot je collega en hebben meestal maar één douche en toiletfaciliteit; • Geen handen schudden; 
• Houd afstand ten opzichte van collega, teambegeleiding, spelers en anderen op het complex; 
• Controleer tijdig het veld en ook de faciliteiten die aanwezig zijn om wisselspelers/ begeleiding op juiste afstand aan de zijlijn een plek te geven. Wijs teambegeleiders ook op 1,5 meter; 
• Neem zelf iets te drinken en te eten mee. De KNHB raadt het verenigingen af om teams en scheidsrechters na afloop van een gezamenlijke lunch te voorzien. Daarnaast moeten verenigingen op dit moment veel zaken rondom corona organiseren. Het kan zijn dat de ontvangst van jou als scheidsrechters net iets minder zal zijn dan anders; 
• Neem je eigen materialen mee zoals fluit, kaartenset en tossmunt. Gebruik je iets van iemand anders, ontsmet het dan van tevoren goed. 

Voor de wedstrijd 
• Toss zoals altijd voor de wedstrijd. Bewaak ook tijdens de toss de 1,5 meter afstand.
 • Er vindt voorlopig geen line-up en shakehands plaats. Teams stellen zich op verzoek van de scheidsrechters voor de wedstrijd op op hun eigen helft en de scheidsrechter start het kwart. Zorg dat je goed communiceert met beide teams zodat ze beide tijdig klaarstaan. 

Tijdens de wedstrijd 
Adviezen ten bate van eigen veiligheid 

• Houd waar kan ook tijdens de wedstrijd (b.v. bij dode spelmomenten) afstand t.o.v. spelers en teambegeleiders; 
• Vraag teambegeleiders en wisselspelers tegen het hek en op de bank plaats te nemen zodat er voldoende ruimte voor jou is om te passeren;
• Tussen het hek en de zijlijn zit minimaal 2 meter. Blijf waar kan op of rond de zijlijn en weg van het hek (tenzij daar geen publiek staat); 

Toezicht houden op coronaregels 
• Scheidsrechters zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht houden op de coronaregels. Je mag de betrokkenen wijzen op de regels maar de verantwoordelijkheid ligt bij de coronafunctionaris en het bestuur van de thuisvereniging. 
• Spelers die warmlopen dienen dat op minimaal 1,5 meter van anderen te doen. Dat kan vaak dus alleen buiten het hek; 
• Teams en begeleiders houden 1,5 meter afstand op de wisselbank en tijdens de rust. Ook jullie als scheidsrechters houden afstand tot iedereen inclusief elkaar. 
• Teambegeleiders mogen niet met het geforceerd stemgebruik of schreeuwend hun team begeleiden. Toezicht en bij overtreding spelstraf en disciplinaire maatregelen 
• Spelers dienen ten allen tijde voldoende afstand tot de scheidsrechters te bewaken. Doen de spelers, b.v. als ze reageren op een beslissing, dat niet, dan wordt dit bestraft met een groen een bij herhaling met een gele kaart. Probeer wel te managen dat deze situatie niet ontstaat. 
• Spelers die bewust richting een tegenstander hoesten of spugen, worden bestraft met een rode kaart en worden definitief verwijderd. 
• Spelers die op het veld hun neus ledigen of spugen krijgen een waarschuwing. Bij herhaling volgt een groene en daarna een gele kaart. 
• Indien de coronaregels niet worden nageleefd mag de scheidsrechter besluiten, bij het in gedrang komen van de veiligheid van hemzelf of van spelers, om de wedstrijd te staken. De KNHB zal dit dan als een niet ordelijk verlopen wedstrijd behandelen. 

Na de wedstrijd 
• Schud geen handen en houd altijd de 1,5 meter afstand in acht.
• Douche thuis 
• Hou ook bij het nagesprek en in het clubhuis minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen. 

Algemene adviezen
• Was je handen bij aankomst en na afloop. 
• Neem voor de zekerheid zelf ontsmettingsmiddel en reinigingsdoekjes mee.