Lidmaatschaps info

De contributies zijn onze grootste en belangrijkste inkomstenpost, waarmee heel veel lopende zaken betaald worden, zoals de huur van de velden en onderhoud aan ons complex. Daarom vinden wij het als vereniging heel erg belangrijk om alle contributies binnen te krijgen.

Voorkom problemen en betaal op tijd!

Het tijdig betalen van de contributie blijft de verantwoording van elk lid.

Wilt u in het vervolg niet het risico nemen dat u het vergeet, machtig ons dan de contributie middels automatische incasso te innen. U kunt HC de IJssel machtigen door het insturen van dit formulier: http://www.hcdeijssel.nl/files/library/machtigingsbrief.pdf

 Om de administratie zo goed mogelijk bij te houden, is het van groot belang dat adreswijzigingen en afmeldingen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Meld wijzigingen op de juiste manier! Wijzigingen per e-mail kunnen naar: [email protected]