header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Voor alle gevonden voorwerpen klik hier.

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Arbitrage  Aantal vragen: 3
 Gastouders  Aantal vragen: 13
 Horeca  Aantal vragen: 3
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 LISA Helpdesk  Aantal vragen: 5
 Nuttige sites  Aantal vragen: 2
 Technisch Team  Aantal vragen: 1
 Zaalhockey  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Horeca
Alcohol in sportkantines 

Bestuursreglement  "Alcohol in sportkantines"

 
Drinken is geen sport. Wij schenken verantwoord 

Alcohol schenken

 

 

Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals studentenverenigingen, club- en buurthuizen en sportkantines.

De Drank- en Horecawet is een belangrijk instrument van het alcoholmatigingsbeleid van de overheid. De wet stelt eisen aan de verkoop en distributie van alle alcoholhoudende dranken.

Belangrijke regels zijn:

De leidinggevenden en de barvrijwilligers moeten de leeftijdsgrenzen voor bezoekers in de gaten houden. Aan personen beneden de 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden.

 • De verkoper van alcohol is in overtreding als in strijd met de leeftijdsgrenzen geschonken wordt. De (te jonge) jongere die de drank krijgt is ook strafbaar. De jongere onder de 18 is ook in overtreding wanneer hij/zij in voor het publiek toegankelijke ruimtenalcohol bezit.
 • Gelegenheden die drank schenken mogendronken personen of personen onder invloed van andere drugsniet toelaten.
 • Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn.

Verenigingen

De belangrijkste bepalingen voor club- en buurthuizen, sportkantines en studentenverenigingen zijn:

 • De vereniging moet beschikken over een geldige gemeentelijke vergunning.
 • Voor het verkrijgen van een vergunning is vereist:
 1. een zogenaamd Alcoholbestuursreglementwaarin alle huisregels over het verantwoord schenken van alcohol staan beschreven.
 2. eenvereniging moet twee leidinggevenden hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Dit is een cursus waarin je leert om op een verantwoorde manier alcohol te verstrekken. Dat houdt in dat je verantwoord met klanten leert om te gaan: welke grenzen zijn er en hoe kun je deze handhaven? Het gaat in deze cursus niet om productveiligheid.Leidinggevenden zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de bar.
 3. Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 persoon aanwezig moet zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd.
  Hiervoor is vanaf 1 april 2001 een landelijk voorbeeld beschikbaar:de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
  Als je een IVA wilt volgen kun je contact opnemen metinstelling voor verslavingszorgbij jou in de buurt.
  De betreffende persoon kan ook een andere voorlichtingsinstructie over sociale hygiëne hebben gevolgd. Het bestuur van de vereniging of stichting bepaalt op welke wijze de barvrijwilligers worden geïnstrueerd. Zij leggen dat vast in het (Alcohol)Bestuursreglement.
 4. Voor bezoekers van een vereniging met een bar moeten de uren waarop alcohol wordt geschonken en de wettelijke leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar worden aangegeven.

 
Wat doet drank met een puberbrein?  

Omdat de hersens van tieners nog volop in ontwikkeling zijn, is (veel) alcoholgebruik funest. Wat zijn de gevaren?

 

Het verwoestende effect van alcohol is dat het je brein verandert. Tot na het twintigste levensjaar zijn de hersens in ontwikkeling. Tussen 12 en 18 jaar komt met name het voorste gedeelte van het brein, de prefrontale cortex, tot rijping. Dit deel is verantwoordelijk voor het karakter en de persoonlijkheid, voor zelfcontrole, organiseren, plannen van gedrag en rekening houden met anderen.

Tijdens het rijpingsproces worden hersencellen die niet meer nodig zijn, opgeruimd. Dat opruimproces wordt door drank versterkt. Als je alcohol drinkt terwijl de hersencellen nog uitrijpen, zullen er mogelijk te veel hersencellen worden afgebroken. Met als gevolg dat de prefrontale cortex zich niet normaal kan ontwikkelen. Daardoor kunnen veranderingen in iemands persoonlijkheid optreden.

 

Leerproblemen en groeiachterstand

Maar dat is niet alles. Alcoholgebruik bij kinderen kan tevens een verstorende werking hebben op het cognitief functioneren (leren, motoriek en coördinatie). Met name de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen en het plannen van taken kunnen minder goed gaan functioneren. Zo kunnen dan weer aandachts- en concentratieproblemen ontstaan.

 

Kans om te herstellen

Is hersenschade, opgelopen door alcohol, onomkeerbaar? Voor een deel wel. Hersencellen die kapot zijn, komen nooit meer terug. Maar de schade aan hersenvezels herstelt heel aardig, en dat kan veel verbetering geven als er langere tijd - meer dan enkele maanden - niet gedronken wordt. Dat is echter vaak nou net het probleem. Precies dat deel in de prefrontale cortex dat verantwoordelijk is voor zelfcontrole, kan beschadigd raken als jongeren te vroeg beginnen

met alcohol en te veel drinken. Zo kunnen ze in een vicieuze cirkel belanden. Omdat hun vermogen om zichzelf tijdig af te remmen door de drank is aangetast - gecombineerd met het feit dat bij de meeste pubers zelfcontrole sowieso al iets is waarin ze niet uitblinken - is de kans groot dat ze (te veel) blijven drinken.

 

Syndroom van Korsakov

Kinderen die veel drinken, lopen bovendien een groter risico om later verslaafd te raken aan alcohol of drugs en hebben een vier keer grotere kans op het ontwikkelen van het syndroom van Korsakov (een blijvende geheugenstoornis). Openbaarde deze ziekte zich voorheen meestal pas bij vijftigplussers, artsen hebben nu de eerste gevallen van Korsakov al bij twintigers vastgesteld.

 

Meisjes nóg kwetsbaarder

Bij meisjes is de puberteit eerder afgesloten en daarmee ook het rijpingsproces in de hersenen. Maar meisjes zijn daarentegen kwetsbaarder voor alcohol. Hoe kwetsbaar zij zijn, zien we helaas terug in de statistieken. Naar verhouding zijn er namelijk meer vrouwelijke dan mannelijke Korsakov-patiënten. Tegenover iedere verslaafde vrouw staan 3,5 verslaafde mannen. Maar onder de Korsakov-patiënten staat tegenover iedere vrouw 1,7 man. Vrouwen ontwikkelen dus sneller het syndroom van Korsakov.

 

 

Hoe jonger, hoe meer verslavingskans

Een kind dat voor zijn vijftiende begint met stevig drinken, heeft vier keer zoveel kans om alcoholverslaafd te raken als een puber die na zijn vijftiende voor het eerst drinkt. Echt funest is binge drinken: indrinken vóór een feestje of het uitgaan

Bron: J/M Puberspecial 2008 (www.jmouders.nl)

 

Sponsoren