Breedtesport

Wat doet de Breedtesport?

Uiteraard zijn niet alle leden van de IJssel even goed en wil ook niet iedereen topsporter zijn. En dat is dan direct waar het bij de Breedtesport om gaat!  Alle tweede en hogere teams binnen een lijn zijn breedtesport teams en de indeling, organisatie en belangenbehartiging van die teams wordt verzorgd door de Breedtesport Commissie.  

Onder de categorie breedtesportteams vallen alle niet-topsportteams uit de elftaljeugd (dus Jongens en Meisjes A t/m D), zowel zaal als veld. 

Belangrijke uitgangspunten bij Breedtesport zijn:

  • We voegen allemaal iets toe aan ons team (op ons eigen niveau);
  • Hockey moet leuk zijn en blijven en een team vangt elkaar op;
  • Er wordt sociaal gewisseld, dus we spelen allemaal even veel;
  • Er is bereidheid om in principe altijd aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden; 
  • Je houdt je aan teamafspraken en gedragsregels;

Indeling van de teams

De breedtesportteams zullen worden ingedeeld op het niveau dat naar inschatting het beste past bij hun kwaliteiten, zodat onze jeugdleden met veel plezier, maar ook enige uitdaging, de hockeysport kunnen beoefenen. De teams in de breedtesport worden ingedeeld aan de hand van een beschreven procedure (zie LINK). In de procedure is overigens vermeld dat spelers in de breedtesport door opvallend spel het verzoek kunnen krijgen mee te gaan trainen in een topsportteam gedurende het jaar. 

Training/coaching

De breedtesportteams trainen 2x per week en de Breedtesport Commissie zal zorgen voor passende trainers. Voor de teams wordt naast een trainer ook een coach gezocht door de Breedtesport Commissie. Trainers en coaches komen we vaak tekort, dus ben je bereid hierbij te helpen, meld je dan LINK aan. Voor trainers en coaches (indien niet een vader of moeder van een speler uit het betreffende team) is een vergoeding mogelijk

Elk team zorgt zelf voor een team manager, minimaal 4 gastouders en minimaal 2 scheidsrechters.