header foto
 

Contributie info

De contributies zijn onze grootste en belangrijkste inkomstenpost, waarmee heel veel lopende zaken betaald worden, zoals de huur van de velden en onderhoud aan ons complex. Daarom vinden wij het als vereniging heel erg belangrijk om alle contributies binnen te krijgen.*inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig €40,-
De jaarcontributie is verschuldigd voor aanmelding tot 31 december. Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt de hoogte van de contributie bepaald aan de hand 

van de datum van inschrijving:
- na 1 december maar voor 1 maart; 75% van de contributie;
- na 1 maart; 50% van de contributie.
Bij Funkey Hockey is wel sprake van een lidmaatschap, maar wordt geen contributie in rekening gebracht.

BETALINGSVOORWAARDEN
De factuur voor de contributie wordt verstuurd via ClubCollect. Via ClubCollect kan gekozen worden voor de wijze van betaling (ineens of of in enkele termijnen). De volledige betaling dient voor 1 februari van het volgende jaar in zijn geheel te worden voldaan. 
De contributie voor zaalhockey apart gefactureerd. Om de administratie zo goed mogelijk bij te houden, is het van groot belang dat adreswijzigingen in het persoonlijke profiel in ClubCollect worden bijgewerkt. Je kan ook een email sturen naar: 
[email protected] 

NIET IN STAAT OM TE BETALEN
Indien u niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen, neem dan binnen drie weken na ontvangst van de factuur contact op met de penningmeester. Wij denken graag mee in het bieden van een passende oplossing. Ook attenderen wij onze leden erop dat via het Jeugdsportfonds mogelijkheden bestaan om een bijdrage voor kinderen te ontvangen. Hierover kan contact worden opgenomen met de penningmeester: 
[email protected].

SPEELVERBOD
Leden die niet tijdig (voor 1 februari van het lopende seizoen) aan hun betalingsverplichtingen voldoen en geen speciale regeling met de penningmeester hebben getroffen, krijgen een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig voldaan is. Een speelverbod zal middels een schrijven aan het betrokken lid, de technische commissie en de coach van het desbetreffende team worden meegedeeld.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING
Tussentijdse opzeggingen of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen van het lidmaatschap kan middels het sturen van een email naar 
[email protected] vóór 31 mei van het lopende jaar. Opzeggen kan uitsluitend op deze manier.  Mededelingen aan trainers en coaches zijn niet voldoende, omdat hierdoor misverstanden kunnen ontstaan. Indien je zeker weet, dat je het komend seizoen niet gaat spelen zeg dan uiterlijk voor 31 mei op. Is het door bijvoorbeeld examens nog onzeker of je het volgende seizoen nog bij ons speelt, dan kan je onder voorbehoud opzeggen.

Voor meer informatie over contributies en opzeggen verwijzen wij naar het huishoudelijke reglement

 

Sponsoren