Indeling gastouders 10 september

1-9-2011  | 
08.30 tot 10.30 uur Nathalie Drescher MD2
Esther van Rossem MD2

10.15 tot 12.30 uur Corrien Luiten JE1
Tekla Ouwehand JE1

12.15 tot 14.30 uur Eugene Bel MC5

14.15 tot 16.30 uur Irene Wattel JC2

16.15 tot 17.15 uur Mariette Berwald MB2

17.15 tot einde wedstrijd Geen gastouder MB2 (door team te regelen)

Indeling gastouders veld 3, naast het zwembad:
08.30 tot 10 uur Liane Zandbergen MF3
09.30 tot einde wedstrijd Agnieszka van Thillart ME5

Bent u verhinderd, dan graag onderling ruilen en even doorgeven dat u geruild hebt.
  • De laatste gastouder wordt verzocht, na de wedstrijd alles weer in het het kastje op te ruimen.
  • Graag het gastouderformulier bij mij thuis in de brievenbus deponeren. Adres: Schubertstraat 26 (nabij de muziekschool).
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Diana Scholte
(06) 4413 2450