sponsorovereenkomst Rabobank Gouwestreek

5-6-2011  | Beste mede-leden,

Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat op 1 juni de sponsorovereenkomst
met Rabobank Gouwestreek is getekend door de heer J├╝rgen de Graaff, manager
bedrijven, en Lex Hoozemans. Daarmee is de partnership eindelijk een feit.

De overeenkomst bestaat uit een jaarlijks vrij besteedbaar bedrag en een
prestatiegedeelte. Bankiert u nog niet bij de Rabobank en stapt u binnenkort
over, dan ontvangt onze vereniging een vergoeding. Een volledige lijst
publiceren wij spoedig op de website.
Ook is er een bedrag beschikbaar gesteld waarmee wij de shirts van de mini's
en g-hockey kunnen bekostigen. De invulling van dit deel wordt de komende
weken verder uitgewerkt.

De partnership zullen wij in de toekomst uitbreiden. Via het corporatief
dividend fonds van de Rabobank zoeken wij aanvullende ondersteuning voor
g-hockey.MVG

Lex Hoozemans