Belangrijk: beslissingswedstrijden jeugd

4-5-2011  | 

COMPETITIEWEDSTRIJDEN DIE AANGEMERKT WORDEN ALS BESLISSINGSWEDSTRIJDEN

 

De districtscompetitieleider heeft het recht om competitiewedstrijden aan te merken als beslissingswedstrijden.
Omdat er geluiden komen dat in de beslissende eindfase van de competitie nogal “creatief” met invallers wordt omgegaan is besloten de volgende wedstrijden als beslissingswedstrijden aan te merken:

 

alle wedstrijden die gespeeld worden na het weekend van 7/8 mei 2011 . Dit geldt dus ook voor de inhaalwedstrijden tot het einde van het seizoen.  

 

Voor beslissingswedstrijden geldt:

 

Niet-gerechtigde jeugdspelers bij beslissingswedstrijden

1. Een jeugdspeler - die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen (A.2.3.) - mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorgaande wedstrijden in dezelfde competitie tenminste tweemaal voor dat  team is uitgekomen.

2. Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler uit een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft of een jeugdspeler uit een lagere categorie.