aanmelden voor reanimatiecursus op 25 november!

12-11-2019  | 
Beste Leden,

Sinds enkele weken hebben wij weer de beschikking over een AED op onze vereniging. Om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen ook weten hoe ze deze moeten gebruiken in geval van nood, organiseren wij als vereniging twee cursusavonden. De eerste avond werd gehouden op 11 november en zijn vrijwilligers benaderd die veel aanwezig zijn, om deze cursus te volgen. De tweede avond zal plaatsvinden op 25 november 19.00-22.00 en roepen wij iedereen die hier aan deel wilt nemen op om zich voor in te schrijven. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op.

Inschrijven kan door middel van het sturen van een e-mail met:
Volledige naam
Geboortedatum
E-mail adres

Wij zullen jullie zo snel mogelijk laten weten of je deel kunt nemen aan deze cursus. Als voorbereiding op de cursus dien je een e-learning te maken, en na het met goed gevolg afsluiten van de cursus ontvang je een officieel certificaat van de European Resuscitation Council.

Hopelijk tot 25 november.