BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE TUCO

15-12-2015  | 

Om diverse redenen kun je uitgenodigd worden voor een gesprek met de tuchtcommissie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege het krijgen van een rode kaart of een tweede gele kaart of andere zaken die de tuchtcommissie aangaan. De tuchtcommissie voert deze gesprekken gewoonlijk de tweede woensdag van de maand. Als je hiervoor uitgenodigd bent en je kunt niet verschijnen neem dan even contact met ons op. Als je dat niet doet en je geeft geen gehoor aan de oproep van de tuchtcommissie dan zal vanaf 1 januari 2016 gelden dat de tuchtcommissie dan een sanctie kan opleggen zonder dat wederhoor heeft plaatsgevonden. Dat kan niet de bedoeling zijn dus laat je horen!!!!