TUCO COLUMN

4-1-2015  | 

Het jaar 2015 is net begonnen. We hebben sneeuw gehad en eens lekker de tijd gehad om over de grotere zaken in het leven na te denken.

Ik weet niet of het u is opgevallen maar er is nu een vereniging opgericht voor hulp aan hulpverleners. Deze vereniging is ontstaan om  de ambulancemedewerkers en andere hulpverleners (waaronder de politie) te beschermen tegen het toenemende geweld tegen hen. Het moet toch niet gekker worden! 

Lees hieronder meer:Waarom schrijf ik dit omdat het uiteindelijk allemaal om respect gaat.  Even ter herinnering  twee definities van het woord respect;

gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Komt van re-spect; dus nog eens, (beter) kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander.


Respect is dus iets in je doen en laten en je houding waardoor je laat merken dat je iemand waardig vindt. Waardig vinden betekent dat je hem of haar accepteert en respecteert  in de rol die hij of zij vervult. Zo ook de scheidsrechter die je tijdens de wedstrijd dient te respecteren. In onze eerste column hebben wij het gehad over incidenten die hadden plaatsgevonden in de laatste twee maanden voor de winterstop. Wij hebben het toen ook gehad over scheidsrechters en de soms aantoonbare partijdigheid van de fluitisten. Ik wil dat nuanceren. Ten onrechte heb ik daarmee de suggestie gewekt dat ook de bondsscheidsrechters die Dames I fluiten partijdig zouden kunnen zijn. Ik neem die opmerking terug. 

Bedoeld zijn  uiteraard (sommige) clubscheidsrechters.


Voor de winterstop hebben wij nog gesprekken gevoerd met spelers en speelsters, coaches en ouders van waar in wedstrijden incidenten hadden plaatsgevonden. Wij hebben een ieders rol besproken en de wijze waarop deze rollen dienen te worden ingevuld. Wij hopen hiermee te voorkomen dat incidenten plaatsvinden op het veld waar achteraf niemand blij van wordt en alleen maar leiden tot schorsingen en matig spelplezier los van he feit dat het het resultaat in negatieve zin kan be├»nvloeden.


Ik spreek de wens uit dat 2015 wat kaarten betreft een laagterecord zal opleveren. Mocht dat niet het geval zijn zeg dan niet dat we er niets aan hebben gedaan!

Namens de Tuchtcommissie (TUCO) wens ik u allen een voorspoedig, gezond en sportief 2015 toe.


Marcel Koestering

Voorzitter tuchtcommissie