5 februari a.s. incasso 1e termijn contributie!

1-2-2014  | Beste leden,

Woensdag 5 februari a.s. zal, indien u gebruikt maakt van automatische incasso, het eerste termijn van de veldcontributie worden geïnd.
Mocht u geen gebruik  maken van automatische incasso dan verzoeken wij u om per omgaande het contributiebedrag aan ons over te maken.

Wij houden u op de hoogte van de datum waarop wij de zaalcontributie en de tweede termijn van de veldcontributie zullen incasseren.

Mvg.
Jolanda Vink
Penningmeester HC de IJssel